Tin Tức

21/12/2022

SEN TÀI THU – SEN 1992 KẾT HỢP CÙNG BỆNH VIỆN CHÂM CỨU TRUNG ƯƠNG TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO ĐẢNG LAO ĐỘNG MEHICO THĂM LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động (VTPT), Mehico do đồng chí Alberto – Tổng bí […]
VI /