Phúc lợi và phát triển con người

Phúc lợi

 • Sen Tài Thu cung cấp một cách toàn diện, các gói chính sách đãi ngộ và phúc lợi cạnh tranh so với thị trường để có thể hỗ trợ người lao động một cách tốt nhất (tùy theo vai trò và vị trí của bạn tại Công ty).

 • Các chính sách đãi ngội và phúc lợi tại Sen Tài Thu bao gồm các yếu tố sau:

 • Thu nhập cố định hàng tháng;

 • Hỗ trợ bảo hiểm y tế (áp dụng cho những CBNV không tham gia BHXH của Công ty);

 • Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu/ hỉ…

 • Các khóa đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm, giao tiếp…

 • Một loạt các lợi ích, có thể bao gồm các lĩnh vực như cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bảo hiểm y tế và đào tạo phát triển;

 • Thưởng khác theo kết quả kinh doanh của Công ty;

 • Chúng tôi tin rằng cách mọi người làm việc, đạt được những mục tiêu là điều cần thiết cho sự gắn bó lâu dài giữa Người lao động với doanh nghiệp. Do đó, đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm Công ty cũng tính đến việc nhân viên tuân thủ các giá trị, văn hóa của Sen Tài Thu.

 • Chúng tôi luôn luôn khuyến khích các CBNV thông qua các giải thưởng liên quan đến hiệu suất, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ chức và để đảm bảo rằng những gì chúng tôi trả cho nhân viên phù hợp với chiến lược kinh doanh của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cá nhân dựa trên các mục tiêu tài chính và phi tài chính hàng năm và dài hạn của chúng tôi.

 • Môi trường làm việc, văn hóa là một phần trong cam kết của Sen Tài Thu về một môi trường làm việc cởi mở, hỗ trợ và hòa nhập, chúng tôi nhận thấy rằng mỗi nhân viên của chúng tôi có hoàn cảnh cá nhân khác nhau và đều mong muốn có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chúng tôi hỗ trợ nhân viên của mình áp dụng các cách làm việc linh hoạt, liên tục cải thiện môi trường làm việc.

Phát triển con người

 • Là nhân viên của Sen Tài Thu, bạn sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Công ty để giúp bạn nâng cao kỹ năng và đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của mình.

 • Tại Sen Tài Thu, chúng tôi nhận ra rằng tài năng và sự đa dạng của con người là nền tảng thành công của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cam kết giúp bạn phát triển kỹ năng cá nhân và chuyên môn để phát huy thế mạnh của bạn.

VI /